back to top

Hotel Zenit u Neumu stagnira, vrijednost zemljišta na kojem je izgrađen drastično porasla

Iako je sudskom presudom tuzlanska kompanija Bingo početkom godine trebala postati vlasnik kultnog hotela Zenit u Neumu oko čije prodaje se spor vodi od 2015. godine, to se nije dogodilo, a cijena po kojoj je trebao biti prodan dramatično je skočila i sudska saga oko nekretnine na moru se nastavlja, piše Klix.

Uprkos tome što je Županijski sud u Mostaru 20. prosinca 2023. godine pravomoćnom presudom naložio Agenciji za privatizaciju Hercegovačko-neretvanske županije da u skladu sa odlukom o proglašenju najbolje ponude od 30. rujna 2015. godine zaključi ugovor o prodaji 79,73 posto državnog kapitala u gospodarskom društvu HTD ZENIT-BRO d.o.o. Neum, prema uvjetima iz ponude tužitelja, kompanije “Bingo” eksport-import Tuzla u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, kako Klix.ba saznaje to se još nije dogodilo.

Nove tužbe

S druge strane Općina Neum koji ima vlasništvo od pet posto kapitala i vodi upravni postupak protiv zaključka resornog ministarstva, koje je donijelo identičan zaključan kao u ranijem postupku, ponovno je uputila tužbu prema sudu, ali isto tako i akt po zakonu o upravnim sporovima prema odgovornim osobama, odnosno prema ministru i prema sudu, jer je ignorirao u ovom slučaju naputke iz same presude, potvrdio je načelnik Neuma Dragan Jurković.

On ističe da Općina Neum traži sudsku reviziju presude za postupak, za koji smatra da je od početka išao pogrešno, jer kako tvrdi Agencija za privatizaciju HNŽ nema zakonsku osnovu da kapital prodaje, što je kako naglašava, cijelo vrijeme postupka zanemarivano, tako da se ponovno sve komplicira.

“Nejasan je dio o vlasničkom kapitalu i kako taj problem riješiti, iako je zakon o privrednom društvu jasno rekao da kapital jedino skupština može mijenjati, što nije urađeno, a prodaje se 79 posto, dok je u registru suda to 44 posto. Tako da imamo odnos kojem nitko ne zna u kojem će smjeru ići ni kako će završiti”, rekao je Jurković.

Sporni udio kapitala

Ističe da Općina Neum svoj udio kapitala od pet posto želi zadržati i smatra da je to praktično nemoguće promijeniti na način na koji je vođen postupak, jer je kako ističe, u sudskom registru i dalje vlasnik hotela Zenit sa 51 posto kapitala Brodomerkur, 44 posto hotel Zenit i pet posto Općina Neum.

“Napravljene su greške u samom startu prodaje i puno je nekih stvari koje su se trebale drugačije postaviti i zbog toga smatramo da se cijeli postupak treba vratiti na sami početak”, kazao je Jurković za Klix.ba.

Ističe da više ni vrijednost hotela Zenit nije kakva je bila u reviziji 2014. godine, te da je deset godina nakon toga vrijednost samog zemljišta puno veća.

Dramatični skok vrijednosti

“Tada je vrijednost bila procijenjena na 7,5 milijuna KM, a danas je samo zemljište prema trenutnim cijenama 31.700 kvadrata preko 13 milijuna KM, tako da bi taj dio sigurno bio puno veći i ponovna prodaja bi morala biti pod drugačijim uvjetima nego što je sada”, ustvrdio je prvi čovjek jedinog bh grada na moru.

Sad je kako podsjeća to iznos od 2.5 milijuna KM uz ulaganja od 50 milijuna KM, što je po njegovim riječima apsurdno, jer je po regulacijskom planu Neuma hotel nemoguće širiti i on kako kaže, definitivno mora ostati u svojim gabaritima.

“Jednostavno bi voljeli vratiti to sve na početak pa onda da vidimo, kako i na koji način sve to završiti, jer ako se i dalje bude išlo sa sredine, teško će se to riješiti, a definitivno je da nikome ne odgovara da bude status quo i dalje”, ističe načelnik Neuma.

Situacija je nezgodna po njegovim riječima i zbog samog objekta koji onako radi, a kako se deset ili 15 godina ništa ne ulaže, on propada.

S druge strane, kako ističe, ne želi da se stvara dojam da Neum ne želi investitore, jer želi maksimalno koliko je moguće i treba jedan reprezentativni hotel koji bi podigao kvalitetu sadržaja, ali je nažalost u zakonskom vakuumu koji je po njegovim riječima, teško riješiti bez vraćanja na početak čitave te priče.

“Mi smo predali tužbu ponovo, što će biti dalje i kad će predmet doći na red za mjesec ili godinu dana i koji će biti konačni rezultat to je teško procijeniti, sud je taj koji će u konačnici sve odlučiti”, zaključio je Jurković.

Objava Hotel Zenit u Neumu stagnira, vrijednost zemljišta na kojem je izgrađen drastično porasla pojavila se prvi puta na Neum.online.

neum.online

Popularno danas