FUCZ spremna poduzeti mjere zaštite, spašavanja ljudi i imovine

Federalna uprava civilne zaštite, kao i županijske civilne zaštite, spremna je poduzeti mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, a angažiranje snaga i sredstava vrši se tako da prvo općine/gradovi angažiraju svoje snage i sredstva zaštite i spašavanja, pa ako te snage i sredstva nisu dovoljne angažiraju se snage i sredstva pravnih subjekata na njihovom području.

Ukoliko obim nesreće premašuje mogućnosti snaga i sredstva općine, kako su Feni kazali iz FUCZBiH, odmah se angažiraju snage i sredstva županija, kao i snage i sredstva drugih općina koje nisu pogođene prirodnom ili drugom nesrećom.

Snage i sredstva Federacije BiH angažiraju se u slučaju kada snage i sredstva zaštite i spašavanja i druge snage s područja županija na kojem djeluje prirodna ili druga nesreća nisu dovoljne da efikasno izvrše spašavanje i zbrinjavanje ugroženih ljudi i materijalnih dobara i kada se ocijeni da je pomoć Federacije BiH neophodna, navode iz FUCZ BiH.

Upotreba snaga i sredstava civilne zaštite općine, grada, županija i Federacije BiH radi poduzimanja mjera i aktivnosti na sprečavanju nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno ublažavanju njenog djelovanja i upravljanje tim akcijama vrši se u skladu s Planom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine, grada, županija i Federacije BiH.

U skladu iskazanih potreba Federalna uprava civilne zaštite aktivirat će Federalne specijalizirane postrojbe civilne zaštite za spašavanje na vodi, za spašavanje pod vodom i za ispumpavanje vode pumpama velikog kapaciteta.

Na upit, kakve se mjere poduzimaju posebno na područjima uz rijeke koje nemaju zaštitne vodne objekte, iz FUCZ BiH pojašnjavaju da za vrijeme izravne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda, Federacija BiH, županija, grad i općina osiguravaju, svako u okviru svoje mjerodavnosti provođenje mjera aktivne obrane od poplava definiranih planovima zaštite od poplava.

Također je FUCZ uključena i u edukaciju stanovništva za provođenje mjera samozaštite u cilju smanjena  eventualnog štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Federalna uprava civilne zaštite realizira projekte edukacije stanovništva koji se generalno odnose na zaštitu i spašavanje od svih vrsta opasnosti i nesreća, a u sklopu toga i na zaštitu i spašavanje u slučaju poplava.

Post FUCZ spremna poduzeti mjere zaštite, spašavanja ljudi i imovine je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas