FHMZ: Narandžasto upozorenje od 16. do 19.januara zbog obilnih padavina

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je narandžasto upozorenje zbog najavljenih obilnih padavina na području Hercegovine, zapada, jugozapada i lokalno centralnih dijelova Bosne. Upozorenje je na snazi od danas, 16. januara, u podne do 19. januara u 12 sati.

Prognozirana akumulirana količina padavina na sjeveru i istoku Hercegovine je od 150 do 250 litara po metru kvadratnom, na jugu i zapadu Hercegovine 100 – 150 litara, na zapadu i jugozapadu Bosne je 80 – 120 litara, a u dijelovima centralne Bosne 70 – 120 litara po metru kvadratnom.

Zavod, u skladu sa smjernicama WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija), građanima preporučuje da budu spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu.

“Plavljenja imovine i saobraćajnih mreža su moguća. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjene vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode”, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora  navode da usljed obilnijih padavina koje se očekuju u sljedećih sedam dana na većini hidroloških stanica na vodnom području Jadranskog mora prognozira se porast vodostaja, posebno na djelu poplavnog područja TMT (Tihaljina, Mlade, Trebižat), te srednje i donje Neretve s pritocima.

Upozorenje o povećanju vodostaja te pojavi mogućih bujičnih tokova obuhvata općine i gradove: Konjic, Jablanica, Mostar, Čapljina, Grude, Posušje, Ljubuški, Široki Brijeg.

Sve informacije o aktuelnim vodostajima sa svih hidroloških stanica na vodnom području Jadranskog mora, dostupne su na web stranici Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar : www.jadran.ba.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju na vodnom području se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom obrane od poplava.

Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora savjetuju mjerodavnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu s ovlastima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana odbrane od poplava, a službama koje provode mjere zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje se dodatan oprez.

FHMZ: Narandžasto upozorenje od 16. do 19.januara zbog obilnih padavina

FHMZ/Agencije za vodno područje Jadranskog mora

16.01.2023.

radiokonjic.ba

Popularno danas