back to top

FBiH: Sva djeca oboljela od malignih bolesti imat će pravo na dječji dodatak

Djeca oboljela od malignih bolesti u Federaciji BiH ubuduće će ostvarivati pravo na mjesečni dječji dodatak neovisno o tome kolika su primanja njihovih obitelji, a roditelji neće morati svake godine podnositi zahtjev za obnovu odluka, piše Večernji list BiH.

Nema više zloupotreba

Riječ je samo o dijelu novina koje se uvode izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u FBiH koje su prošlog mjeseca upućene u proceduru. Kako su objasnili iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, među ključnim izmjenama su još redefiniranje pojma obitelji te precizniji obračun prihoda po članu obitelji umjesto po članu zajedničkog kućanstva. Ove izmjene su važne jer promoviraju socijalnu pravdu i osiguravaju dodatnu podršku najranjivijim članovima društva, naveli su iz resornog ministarstva.

Izmjene i dopune Zakona o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u FBiH spriječit će i mogućnost eventualnih zloupotreba od državljana FBiH koji rade u inozemstvu. Naime, dodan je novi stavak kojim je propisana obveza da se za članove obitelji koji prihode ostvaruju u inozemstvu podaci o njihovim primanjima pribavljaju od nadležnih institucija zemlje u kojoj se ti prihodi ostvaruju, kako bi na sve načine omogućili pravedniju raspodjelu sredstava predviđenih po osnovi ovog zakona.

“Imajući u vidu da se u praksi pojavio problem pribavljanja ažurnih podataka o prihodima članova zajedničkog kućanstva, osobito iz poreznih evidencija, ocijenjeno je potrebnim postojeći model obračuna prihoda jasnije precizirati i učiniti fleksibilnijim tako da se ne obračunava za članove zajedničkog kućanstva, nego za članove obitelji. Nadalje, određena unaprjeđenja trenutačnog zakonskog rješenja u pogledu obračuna prihoda predviđena su odredbom kojom je utvrđeno da se prilikom obračuna prihoda u obzir ne uzimaju prihodi ostvareni tijekom mjeseca koji je neposredno prethodio mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava. Time je prevladan problem nemogućnosti nadležnih poreznih institucija da dostave toliko ažurne podatke, što značajno utječe na vremensku dinamiku rješavanja podnesenih zahtjeva za ostvarivanje prava, čime, u konačnici, dolazi do nezadovoljstva stranaka i povećanog broja pritužbi na rad centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite”, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Nema više zahtjeva

Također, iz Ministarstva navode da se izmjene zakona odnose i na utvrđivanje prihoda koji se uzimaju u obzir prilikom obračuna, pri čemu su iz prihoda isključena primanja po osnovi propisa o zaštiti osoba s invaliditetom, čime je ova odredba učinjena socijalno pravičnijom u odnosu na postojeću. Kako bi se izbjegla revizija odluka po isteku trajanja prava od 12 mjeseci, u izmjene je uneseno i produljenje trajanja prava na dječji dodatak do navršene 18. godine života djeteta, što znači da roditelji ne bi više trebali svake godine podnositi zahtjeve za obnove odluka, nego bi te provjere radile nadležne službe.

Inače, visina dječjeg dodatka u FBiH trenutačno iznosi 117,61 KM, a shodno zakonskoj odredbi, prema kojoj visina dječjeg dodatka iznosi 19 posto najniže plaće u Federaciji utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu. Zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji BiH koji se počeo primjenjivati od 9. listopada 2022. godine propisuje se da pravo na dječji doplatak mogu ostvariti djeca do navršene 18. godine ako zajednički mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 40 posto najniže plaće u FBiH i ako dijete nije smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne zaštite u razdoblju duljem od 30 dana. Dakle, cenzus je ove godine 247,60 KM, što znači da, kako bi ostvarila pravo na dječji dodatak, četveročlana obitelj ne smije imati mjesečna primanja veća od 990 KM. Pravo na dječji dodatak ostvaruje i dijete s težim ili teškim invaliditetom nastalim prije 18. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja, od dana podnošenja zahtjeva pa sve dok invaliditet postoji.

Objava FBiH: Sva djeca oboljela od malignih bolesti imat će pravo na dječji dodatak pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

Popularno danas