Donesena Odluka o načinu obasjavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara

-

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić donio je Odluku o načinu obasjavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara kojom se utvrđuje način obasjavanja navedenih objekata u komercijalne svrhe, a u cilju obilježavanja određenih datuma i događaja od značaja za Grad, državu BiH, te značajnih svjetskih događaja.

Temeljem Odluke, zahtjevi zainteresiranih pravnih osoba, domaćih i međunarodnih institucija, predstavništava pojedinih država i drugih osoba, za obasjavanje objekata koji su Odlukom Komisije za nacionalne spomenike od 8. jula 2004. godine proglašeni nacionalnim spomenikom BiH, podnose se Agenciji “Stari grad” Mostar, saopćeno je iz Gradske uprave Mostara.

Zaprimljeni zahtjevi se zatim prosljeđuju gradonačelniku na davanje prethodne pismene saglasnosti. Nakon dobivanja pismene saglasnosti, postupak obasjavanja objekata zainteresirane osobe direktno ugovaraju s isporučiteljem usluga, na vlastiti trošak, putem Agencije.

Za ostale objekte u vlasništvu Grada, koji nisu u kategoriji nacionalnih spomenika, gradonačelnik izdaje prethodnu pismenu saglasnost, na zahtjev odgovorne osobe, institucije ili ustanove na kojoj će se vršiti obasjavanje objekta. Postupak obasjavanja za te objekte zainteresirane osobe izravno ugovaraju s isporučiteljem usluga na vlastiti trošak.

Za realizaciju ove Odluke zadužena je navedena Agencija, te odgovorne osobe ustanova i institucija kojima je Grad Mostar osnivač, a Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Mostara”, stoji u saopćenju.

spot_img

Mostar vijesti