Sječa šume je trenutno zaustavljena, ali što činiti dalje

Na području općine Prozor-Rama već godinama traje sječa šume koja je bespravna. U obranu ramskih šuma stala je općina Prozor-Rama, mještani Mjesne zajednice Orašac i nevladina organizacija Aarhus centar u BiH.  Osnovni problem ove nelegalne sječe šume jest ne postojanje Zakona o šumama u Hercegovačko-neretvanskoj županiji što je potvrdilo i samo nadležno županijsko ministarstvo.

Šumsko bezakonje u HNŽ-u moglo bi uništiti ramske šume

Općina Prozor-Rama je sazivala tematske sjednice Općinskog vjeća, tražila inspekcije, angažiranje SIP-e, slala dopise svim razinama vlasti i institucijama koje bi se mogle zauzeti u zaustavljanju bespravne sječe.  U zaštitu šuma uključili su se mještani naselja Proslap koji su blokorali JP Šume Hercegovačko-neretvanske u sječi šume u Osojnici. Sad zasad blokada je uspjela, no, mještani se boje da će se to poduzeće premjestiti na novu lokaciju u Vranu i nastaviti sa sječom.

Kao podrška uključila se nevladina organizacija Aarhus centar u BiH koja pruža pravnu pomoć, ali i drugu stručnu u borbi za zaštitu okoliša u BiH, a time i šuma.

Mjesna zajednica Orašac blokirala poduzeću “Šume Hercegovačko-neretvanske” ulazak u Osojnicu

Kako pomaže Aarhus centar BiH

Aarhus centar u BiH je nevladina organizacija čija je osnovna misija pružanje besplatne pravne pomoći građanima širom BiH u borbi za ljudska prava u oblasti okoliša.

 

Nina Kreševljaković, pravna savjetnica u Aarhus centru  je kazala o njihovom radu: „Budući da nas je jedna međunarodna organizacija u prosincu 2022. godine zamolila da pružimo pravnu pomoć Općini Prozor- Rama, a sve s ciljem zaustavljanja ilegalne sječe šume na ovom prostoru, mi smo spremno odlučili da krenemo u pravnu borbu. Pored pravnih savjeta, mještanima ove Općine kao i samoj Općini pružamo podršku i u vidu kampanje za zaštitu šume, jer smatramo kako je nužno informirati širu javnost o svim dešavanjima obzirom da na taj način možemo stvoriti dovoljno jak pritisak da se vlast probudi i konačno usvoji Zakon o šumama FBiH.“

Već smo istaknuli da je temeljni problem u svemu ovome nepostojanje Zakona o šumama HNŽ-a. Iz Aarhus centra u BiH su već pripremili inicijativu za usvajanje Zakona o šumama.

„Pripremili smo i inicijativu za usvajanje Zakona o šumama koja će se potpisivati ispred Općine Prozor-Rama 10. i 11.4.2023. godine, te ovim putem apeliramo da nam se odazove što veći broj građana i potpiše inicijativu. Jedino putem zakona možemo da prekinemo agoniju u kojoj se ova općina nalazi, ali i cijela Federacija BiH kada su šume u pitanju. Pokažimo vlastima da smo jedinstveni u ovoj borbi i da nećemo odustati. Pokažimo da nismo bezlična, letargična masa koja se ne zna boriti za svoja prava. Mještani sela Proslap trebaju da budu primjer svima nama kako se bori za svoja ognjišta i trebamo ih svi slijediti na tom putu.“ – istaknula je Nina Kreševljaković.

Uzrok problema

Politika je najčešći uzrok brojnih problema u Bosni i Hercegovini. Ja li politika problem i u ovom slučaju Nina Kreševljaković, pravna savjetnica u nevladinoj organizaciji Aarhus u BiH je kazala: „Zasigurno je politika uzrok cjelokupnog problema sa šumama u FBiH. Nažalost, kod nas i šume imaju “nacionalnost”, te sam sigurna kako postoji neki vid dogovora između vladajućih partija u HNK da se zakon nikada ne donese i time održi ovo stanje bezakonja što je duže moguće. Jer kada nemate zakon, onda ne postoje mehanizmi dovoljno efikasni koji bi vas zaustavili u kriminalnom djelovanju. Ovakav status odgovara svima onima koji se beskrupulozno koriste šumama. Intenzivno se zarađuje na sječi, a ne postoji zakonska obaveza da se šumi vrati ono što joj je oduzeto. Time imamo stanja gole sječe i teške devastacije šuma. Zato je nužno da se građani pobune, ujedine u svojoj borbi i pokažu da imaju snagu da se bore protiv organiziranog kriminala. Nažalost, mi u BiH imamo pregršt problema, egzistencijalno kratkoročno gledajući mnogo važnijih od borbe za šume ali moramo biti svjesni da šume život znače. Bez šuma, ostajemo bez vode, potiče se globalno zagrijavanje, dolazi do erozije tla, gube se staništa za biljne i životinjske vrste kojih cca 70% živi u šumama. Čak i ako ne marite za sve posljedice devastacije šuma, budite svjesni da svaki vid bunta građana itekako probudi vlast i natjera ih da nešto urade.“

Koja su moguća rješenja kako bi se zaštitila šuma na području općine Prozor-Rama

Rješavanje problema oko zaštite šuma je prije svega u ljudima koji su spremni braniti svoj okoliš. To su pokazali i mještani Proslapa.

sječa šume je trenutno zaustavljena, ali što činiti dalje

Iz Aarhusa rješenje vide u slijdećem: „Kao što sam već prethodno istakla, ključ rješavanja problema je u ljudima koji su spremni braniti svoj okoliš. Vrlo je važno da ljudi shvate koliku moć imaju u svojim rukama ako je ispravno usmjere. Pravna borba ne može biti efikasna ako ne postoje ljudi koji će zahtjevati da se zakoni, presude i drugi pravni akti poštuju, jer u suprotnom su to mrtva slova na papiru. Da nije bilo mještana sela Proslap, šuma bi bila do sada mnogo više prokrčena, jer pravna sredstva su spora u rješavanju problema. Imam mnogo primjera pozitivnih sudskih presuda nakon što je nastala potpuna devastacija okoliša. Nažalost, priroda ne može da čeka dugotrajne sudske postupke, nju je nužno braniti sada i odmah. Također, nužno je usvajanje Zakona o šumama FBiH da se ovo pitanje reguliše na što adekvatniji način i konačno spriječe kriminalna djelovanja, te ovim putem upućujem apel prema Parlamentu FBiH da hitno usvoje Zakon o šumama.“ – zaključila je Nina Kreševljaković

sječa šume je trenutno zaustavljena, ali što činiti dalje sječa šume je trenutno zaustavljena, ali što činiti dalje sječa šume je trenutno zaustavljena, ali što činiti dalje

Sviđa Vam se članak? Podijelite ga!ramski-vjesnik.ba

Popularno danas