back to top

Promocija udomiteljstva kao oblika brige sa posebnim fokusom na djecu bez pratnje i tražitelje azila

U zajedničkoj organizaciji Federalnog i županijskog ministarstva socijalan skrbi, te Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku udomiteljstvu, u Međugorju je dana 12.12.2023. godine organiziran okrugli stol pod nazivom “Promocija udomiteljstva kao oblika brige sa posebnim fokusom na djecu bez pratnje i tražitelje azila”. Na događaju su prisustvovali predstavnici Centara za socijalni rad iz HNŽ, vladinih institucija, međunarodnih organizacija i predstavnici obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja HNŽ.

Cilj okruglog stola bio je promoviranje udomiteljstva kao oblika brige zaštite djece bez roditeljskog staranja, uključujući i djecu bez pratnje i tražitelje azila. Panelisti su govorili o izazovima sa kojima se susreću u radu sa djecom bez pratnje, kao i izazovima u primjeni Zakona o udomiteljstvu u FBIH. Inspektorica socijalne zaštite Hercegovačko – neretvanskog županije, doc. dr. Janja Milinković, istaknula je da je jedan od ciljeva u budućnosti da se maloljetna djecu koja se nađu na području BiH ne smještaju u specijalizirane ustanove kako je to zakonom danas predviđeni, već da se nađe jedan modul gdje bi se educiralo bar deset obitelji, tj. iz svake županije po jedna obitelj, koja bi se bavila specijaliziranim udomiteljstvom.

Navedena aktivnost je realizirana u sklopu projekta „Jačanje sustava hraniteljstva/udomiteljstva za zaštitu djece bez roditeljskog staranja uključujući djecu bez pratnje i tražioce azila“ u partnerstvu sa Federalnom ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ, a uz podršku UNICEF Bosne i Hercegovine.

The post Promocija udomiteljstva kao oblika brige sa posebnim fokusom na djecu bez pratnje i tražitelje azila appeared first on Općina Čitluk.

citluk.ba

Popularno danas