Predloženo da osobe sa invaliditetom imaju naknadu od 700 KM, umjesto 403 KM

Po predloženom novom zakonu, osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH mogle bi imati ukupno maksimalni iznos naknade od 700 KM, umjesto dosadašnje 403 KM.

Potvrdio je to federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača nakon što je danas taj novi zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom u vidu nacrta usvojio Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Budući da je Nacrt prihvatio ranije Zastupnički dom upućen je u javnu raspravu.

Ispravljena nepravda

– Ovim zakonskim rješenjem djelomično ispravljamo višegodišnju nepravdu prema osobama sa invaliditetom jer se njihove naknade nisu povećavale posljednjih 13 godina u odnosu na skupine ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata čije su naknade nekoliko navrata uvećavane.

Tako smo predložili da osnovica za izračun njihovih naknada iznosi 80 posto najniže cijene rada – kazao je novinarima Drljača.

Naglašava da bi prema novom zakonu visina osobne invalidnine za prvu kategoriju (oštećenje organizma 100 posto“ naknada bila 40 posto od osnovice i iznosila bi oko 190 KM, a za drugu kategoriju (oštećenje organizma 90 posto) naknada je 30 posto osnovice, što znači da bi iznosila 143 KM.

Dodatak za njegu

– Dodatak za njegu i pomoć prve grupe kad osoba ne može samostalno obavljati osnovne životne potrebe je 100 posto od osnovice – 476 KM, a druga grupa kad djelomično može obavljati osnovne životne potrebe je 50 posto od osnovice 238 KM.

Ortopedski dodatak je sedam posto od osnovice to jest 37 KM mjesečno – istakao je Drljača.

Podsjetio je da je važeći Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom mjenjan sedam puta i da je u „dobrom dijelu prevaziđen“.

Zato se, umjesto tog Zakona, pristupilo izradi četiri potpuno nova zakona, uključujući i ovaj zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom, kojim se uređuju pitanja zaštite osoba sa invaliditetom.

–  Za provedbu ovog zakona u federalnom budžetu potrebno je kroz rebalans budžeta osigurati dodatnih više od 70 milijuna KM, a do kraja godine  118 milijuna KM – naveo je Drljača.

Objava Predloženo da osobe sa invaliditetom imaju naknadu od 700 KM, umjesto 403 KM pojavila se prvi puta na Čapljinski portal.

caportal.net

Popularno danas