back to top

Održana 30. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Danas je u Gradskoj vijećnici u Ljubuškom održana 30. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški.
Na dnevnom redu sjednice bilo je 15 točaka.
D n e v n i red:
1.Usvajanje zapisnika s XXIX. sjednice Gradskog vijeća,

 1. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo)
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu,
 3. Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2024. godinu
  na javnu raspravu,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi
  Grada Ljubuškog,
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima rektorovih i
  dekanovih nagrada za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023.godinu,
 6. Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
  drugih nesreća na području Grada Ljubuškog za razdoblje od 2024. do 2029. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima Grada Ljubuškog
  povodom nadolazećih blagdana 2023. godine,
 8. Prijedlog Odluke o uvjetima, iznosu i postupku dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda
  na području grada Ljubuškog,
 9. Prijedlog Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana o radu Gradske uprave Ljubuški i Gradskog
  vijeća Ljubuški,
 10. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih vodnih
  usluga vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
 11. Prijedlog Pravilnika o procedurama uključivanja prioritetnih investicijskih planova i planova održavanja JP Parkovi d.o.o. Ljubuški s Planom kapitalnih investicija Grada Ljubuškog u svrhu nabave novih infrastrukturnih sredstava,
 12. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog s jedne strane i CENTRAL – GRADNJE d.o.o. Ljubuški s druge strane,
 13. Prijedlog Rješenja o;
  a) razrješenju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2022. godinu,
  b) imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2023. godinu,
 14. Prijedlog Odluke o određivanju prava korištenja građevnog zemljišta

Pod točkom 2. – Aktualni sat, vijećnik Vinko Prskalo je postavio pitanje vezano za izbore za Vijeća Mjesnih zajednica, a predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Kvesić je odgovorio da su izbori planirani u 2024.godini.
Točku 3. – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu, točku je obrazložio pomoćnik gradonačelnika – šef službe za riznicu, računovodstvo i financije grada Ljubuškog, Stipe Bubalo

Bubalo je naglasio da se ovom Odlukom vrši izmjena i dopuna Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu

Proračun grada Ljubuškog za 2023. godinu u iznosu od 16.538.000,00 KM usvojilo je Gradsko vijeće na 20. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine

Gradsko vijeće Ljubuški na 28. sjednici održanoj 19.9.2023. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu
u iznosu od 18.538.000,00 KM

Današnjim Odlukom o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu Proračun je planiran u iznosu od 19.915.000,00 KM

Točku 4 – Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2024. godinu na javnu raspravu obrazložio je također, Bubalo

Proračun grada Ljubuškog za 2024. godinu planiran je u iznosu od 19.530.000,00 KM i za 385.000,00 KM je manji od ovogodišnjeg

Bubalo je kazao da je osnova za planirani proračun bio ovogodišnji proračun, ali da su planiranje proračuna ipak uradili s određenom dozom opreza, jer ako prihodi budu veći od planiranih odradit će se rebalans proračuna

Predloženi nacrt Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2024. godinu će biti objavljen na službenoj web stranici grada Ljubuškog odmah po završetku sjednice Gradskog vijeća

Sudionici javne rasprave pisane materijale nacrta Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2024. godinu moći će preuzeti u prostorijama Službe za riznicu, računovodstvo i financije grada Ljubuškog, svakim radnim danom do završetka javne rasprave

Javna rasprava traje od 8. do 18. prosinca 2023. godine.

Točku 6. – Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima rektorovih i dekanovih nagrada za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023.godinu obrazložio je gradonačelnik Vedran Markotić

Markotić je naglasio kako raduje činjenica da ćemo ove godine imati veći broj studenata, dobitnika rektorovih i dekanovih nagrada nego prošle godine

Dodao je da su sredstva za nagrade osigurana u Proračunu grada Ljubuškog, te će se dodijeliti svim studentima koji ostvaruju pravo na nagradu u iznosu od 500,00 KM

Točku 7. – Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Grada Ljubuškog za razdoblje od 2024. do 2029. godinu obrazložio je pomoćnik gradonačelnika – šef službe za civilnu – protupožarnu zaštitu, Mario Bajto

Tom Odlukom usvojen je Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Grada Ljubuškog za razdoblje od 2024. do 2029. godinu

Točku 8. – Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima Grada Ljubuškog povodom nadolazećih blagdana 2023. godine, obrazložio je gradonačelnik Vedran Markotić

Markotić je istaknuo da su za tu namjenu planirana sredstva u iznosu oko 210.000,00 KM

Sredstva za jednokratne pomoći osigurana su u Proračunu grada Ljubuškog, te će se isplatiti svim umirovljenicima koji ispunjavaju uvjete propisane tom Odlukom u iznosu od 100,00 KM

Točku 9. – Prijedlog Odluke o uvjetima, iznosu i postupku dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda na području grada Ljubuškog, obrazložio je, također, gradonačelnik Markotić

Ukupan iznos sredstava koji se dodjeljuju putem javnog poziva u svrhu potpore za uzgajivače goveda za 2023. godinu je 13.000,00 KM, a iznos za svaku iduću godinu će se odrediti sukladno sredstvima predviđenim u Proračunu za tu godinu
Iznos potpore će se određivati po broju grla, a ovisno o broju zaprimljenih prijava koje ispunjavaju uvjete poziva, s tim da iznos potpore ne može prijeći 100,00 KM po grlu

Točke 10., 11. i 12. – 10. Prijedlog Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana o radu Gradske uprave Ljubuški i Gradskog
vijeća Ljubuški,

 1. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih vodnih
  usluga vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
 2. Prijedlog Pravilnika o procedurama uključivanja prioritetnih investicijskih planova i planova održavanja JP Parkovi d.o.o. Ljubuški s Planom kapitalnih investicija Grada Ljubuškog u svrhu nabave novih infrastrukturnih sredstava,
  vezane su za projekt MEB koji provodi grad Ljubuški i njihovo usvajanje je bilo potrebno kako bi se grad Ljubuški mogao prijaviti na određene projekte

Ostale točke dnevnog reda su bile, na određeni način, proceduralnog karaktera

Sve odluke usvojene su jednoglasno

Poslušajte izjavu koju je gradonačelnik Vedran Markotić dao za Radio Ljubuški nakon završetka sjednice

Radio Ljubuški

Objava Održana 30. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški pojavila se prvi puta na RADIO LJUBUŠKI.

radioljubuski.ba

Popularno danas