back to top

Livanjska gimnazija dobiva sportsku dvoranu

Vlada Hercegbosanske županije na svojoj sjednici donijela je Odluku o dodjeli sredstava s pozicije „Transfer za Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2024. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.600.000,00 KM.

Na prijedlog ministra unutarnjih poslova Hercegbosanske županije Maria Lovrića donesena je Uredba o obliku, sadržaju i načinu korištenja zaštitnog znaka Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije kao i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku korištenja odobrenih financijskih sredstava iz specijalne kase Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju Tomislavgrad za 2024. godinu. u ukupnom iznosu od 234.000,00 KM. Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM za Franjevački muzej i galeriju Gorica iz Livna u svrhu otkupa slike Gabriela Jurkića ”U planinama” od privatnog vlasnika.

Na prijedlog ministra Bože Perića donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava kapitalnih transfera ”Kapitalne potpora općinama – vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu. Također, donesena je i Odluka kojom se daje suglasnost Zavodu za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije za realizaciju sredstava pod ekonomskim kodom 613 423 — na poziciji „Izdatci za laboratorijski materijal” u svrhu provedbe Otvorenog postupka javne nabave roba „Laboratorijski reagensi, mikrobiološke kulture i certificirani laboratorijski materijal”, procijenjene vrijednosti cca 75.700,00 KM, te realizaciju sredstava pod ekonomskim kodom 613 700 na poziciji „Tekuće održavanje” u svrhu provedbe Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda javne nabave usluga „Servisiranje, popravak i održavanje laboratorijskih uređaja/opreme procijenjene vrijednosti cca 13.500,00 KM.

Ero.ba

livnovine.com

Popularno danas