I vi možete glasati i podržati rad učenica Prve osnovne škole Konjic

Na javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta povodom obilježavanja manifestacije „Dani evropskog naslijeđa 2023“ prijavljen je i rad učenica Prve osnovne škole Konjic, Anide Ćosić i Amine Mravović, pod nazivom „Konjic – Moje naslijeđe i moja baština“.

Manifestaciju „Dani europskog naslijeđa“ utemeljilo je Vijeće Europe sa članicama i ima za cilj usmjeravati pozornost javnosti na očuvanje, brigu i zaštitu  kulturno-povijesnog naslijeđa širom Europe, a kroz afirmaciju i predstavljanje vlastitog  kulturnog naslijeđa kao važnog dijela zajedničke  europske baštine. Od država članica očekuje se da na popularan i način dostupan svakom čovjeku, promoviraju nužnost zaštite kulturnih dobara koja su bogatstvo i prigoda za razvoj svake zajednice. Tim povodom Federalno ministarstvo kulture i sporta pozvalo je sve one koji njeguju ili imaju doticaj sa naslijeđem i tradicijom da se prijave. Ove godine odabra tema je Živa baština. Učenice prve osnovne škole Konjic u svom radu su predstavile kulturnu baštinu grada konjica, kazala je učenica Anida Ćosić.

„S obzirom da je tema bila kulturna baština naš rad se zasnivao na predstavljanju kulture našeg grada. Nismo imale puno vremena, ali bile smo organizovane, tako da smo stigle izvršavati sve školske obaveze na vrijeme. Zadovoljile smo zadanu temu, ali s obzirom da naš grad ima mnogo kulturnih znamenistosti nismo uspjele sve predstaviti, ali većinu jesmo“- kazala je Ćosić.

I vi možete glasati i podržati rad učenica Prve osnovne škole Konjic

Izradom dokumentaristickog rada o kulturnoj baštini grada Konjica, učenice nastoje podstaći i druge da ulažu trud i znanje kako bi sačuvali tradicionalno, kazala je učenica Amina Mravović.

„Cilj projekta je da se ljudi podstaknu na veću brigu o gradu, tradiciji i ljubavi prema kulturi i znamenitostima rodnog grada. Najbitnije nam je da rad dopre do ljudi i da svi oni koji ocjenjuju, rad vide na pravi način“- navela je Mravović.

Radovi o muzici, slikarstvu, kiparstvu, književnosti, predloženi radovi koji njeguju tradiciju, bit će prezentirani široj javnosti putem koncerta, izložbe, portala, medija te će autori/ce dobiti priznanje i nagradu Ministarstva. Ove godine  u odabiru najkavlitetnijih radova mogu učestvovati svi zainteresovani glasanjem putem linka na WEB stranici:https://danieuropskognasljedja2023. Nastavnica i mentorica Meliha Mustafić, pozvala je sve sugrađane da glasaju za jedine predstavnice iz Grada Konjica i na taj način da ih podrže u ovom važnom projektu.

i vi možete glasati i podržati rad učenica prve osnovne škole konjic
I vi možete glasati i podržati rad učenica Prve osnovne škole Konjic

„Sama činjenica da naše dvije učenice jedine učestvuju na ovom projektu iz Grada Konjica pokazuje njihov rad, trud i želju za učestvovanjem na konkursima. Od ove godine Federalno ministarstvo kulture i sporta uvelo je glasanje da svi zainteresovani mogu uzeti učešće u glasanju. Pozivam sve konjičane i konjičanke da podrže djevojčice jer od njhovih glasova zavisi rezultat. U radu su zastupljene razne tehnike, predstavili smo našu tradiciju i baštinu, Prenj, Jablaničko i Boračko jezero, kuhinju i tradicionalne recepte“- navela je Mustafić.

Rad učenica Prve osnovne škole Konjic nalazi se u četvrtoj kategoriji, dokumentaristički film, drugi po redu, pod nazivom „Moje naslijeđe-moja baština Anida Ćosić i Amina Mravović.

radiokonjic.ba

17.11.2023.

radiokonjic.ba

Popularno danas